คนที่ชอบกล่าวคำ สาธุ คือคนที่เข้าใกล้คุณเเห่งพระโสดาบัน เพราะว่ามีสิ่งนี้

  214
  Loading...

  ++ เข้าถึงคุณเเห่งพระโสดาบันได้โดยง่าย ด้วยอานุภาพเเห่งจิตยินดีพอใจในการอนุโมทนา จิตที่สั่งสมอารมณ์นี้บ่อยๆ  คือบุคคลผู้มีปัญญาทางธรรม
  เพราะรู้ว่าสิ่งนี้คือกุศล สิ่งนี้อกุศล เมื่อน้อมไปในกุศลเเล้ว จิตย่อมมีความเบิกบานยินดี
  น้อมรับพระธรรมะทั้งปวง ในสมัยก่อนผู้สำเร็จคุณเเห่งโสดาบันมีมาก เพราะกำลังเเห่งสาธุคุณเเล

  ++ย่อมเกิดในภูมิเเห่งเทพเทวดา เทวดาทั้งหลายมีนิสัยอนุโมทนาบุญกับกุศลเเห่งมนุษย์ทั้งหลายที่กระทำ
  เพราะรู้เเน่ชัดว่าบุญนี้ทำให้เราได้บังเกิดในภพเทวดาเเล ถึงเเม้เราจะไม่มีอัตภาพดังเช่นมุษย์ที่สามารถทำบุญกุศล ได้เต็มที่ เเต่การอนุโมทนาบุญ คือบุญที่เทวดาทั้งหลายล้วงเเสวงหา

  ++มีความเบิกบานใจอย่างยิ่ง เพราะจิตอิ่มด้วยปิติธรรม อันว่าปิติธรรมนี้ ย่อมมีอาการอิ่มอกอิ่มใจ ถ้าเราสังเกตุ เวลาหลังเราทำบุญ จะมีอาการอิ่มอกอิ่มใจนั่นเเหละปิติ ปิติคือสิ่งที่หาได้ยากในหมู่มนุษย์ โดยเฉพาะสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย การที่เราจะได้พบเห็นสภาวะเหล่านี้เป็นไปได้ยากนัก

  ++การสาธุย่อมไม่จำกัดขอบเขต ถึงเเม้หากอยู่ในศาสนาอื่น เเต่ได้กระทำความดี เเล้วเราไปอนุโมทนาบุญนั้นก็ได้บุญเช่นกัน  เเต่ศาสนาพุทธมีบุญพิเศษ  ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าพระสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญของโลกเวลาเราสวดสรรเสริญพระสังฆคุณคำว่า ปุณญเขตตัง นี่แปลว่าเนื้อนาบุญนี่นะนั้นหมายถึงว่า….ถ้าชาวนาจะทำนาก็ต้องเลือกเนื้อนาดีใช่ไหมเอ่ย ดินดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เมื่อหว่านพืชพรรณลงไปแล้วนี่ข้าวก็งอกงามออกรวงเยอะแยะเลยถ้าเกิดว่าไปทำนาบนที่ดอนน้ำไม่พอน้ำแห้งดินก็ไม่ดีนี่มันก็ได้ข้าวออกรวงนิดหน่อย เผลอๆ ตายตั้งแต่ยังไม่ออกรวงเลยก็มีเพราฉะนั้นการทำบุญนี่ เมื่อทำกับพระภิกษุผู้ทรงศีล อานิสงฆ์ผลบุญเกิดขึ้นมามหาศาล เหมือนกับว่าทำไปนิดหน่อยแล้วผลมันเกิดมาก ลงข้าวเม็ดเดียวออกรวงนี่เบ้อเริ้มเลย เพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญที่ดี เพราะศีลและธรรมะที่ท่านรักษาอยู่นั้นเอง

  Loading...