มีจิตอยู่กับพระรัตนตรัย เเม้กระทั่งยามหลับฝัน ท่านว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ คอยปกป้องรักษา

2809
Loading...

ศรัทธานั่นเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติธรรม  ผู้ใดที่มีศรัทธา มั่นคงไม่สั่นคลอน ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ย่อมเข้าสู่สมาธิได้ไว เเละปฏิบัติธรรมก้าวหน้าง่าย เเต่กระนั้น การที่ผู้ใดจะมีกำลังศรัทธาสูง ต้องผ่านการอบรมสั่งสมมาหลายภพหลายชาติ เเต่ท่านว่า ศรัทธานั้นต้องประกอบด้วยปัญญามิฉะนั้น จะกลายเป็นความงมงาย

ความฝันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนจิตใต้สำนึก ของเราถ้าจิตใจ สั่งสมเเต่สิ่งที่เป็นอกุศล (คือความชั่ว) ก็จะเกิดอากรฝันร้าย ฝันมิเป็นมงคล ชีวิตก็จะมีเเต่ความหวาดระเเวง เเละสิ่งที่เราเก็บกดไว้นานๆ ก็จะปรากฏขึ้นมาในความฝันด้วย เเต่สำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางสิ่งเก็บกด เหล่านั้นหามีไม่เเม้กระทั่งความฝัน ในทุกวันนี้มนุษย์ต่างระบายความเก็บกดออกมาสู่คนรอบตัวในรูปเเบบต่างๆ สุดท้ายก็ทะเลาะ อยู่กันไม่ได้..

เมื่อมีฝันร้าย หากเรามีกำลังศรัทธามากพอ สิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราจะปรากฏออกมา หากไร้ซึ่งที่พึ่งฝันร้ายก็จะเข้ามาคุกคามจิตใจ เเต่หากใจผู้ใดถือพระรัตนตรัยเเล้ว ก็จะเกิดกำลังมาต่อต้านฝันร้ายนั้นในรูปเเบบต่างๆ เช่นการสวดมนต์ การปรากฏตัวของครูบาอาจารย์

พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า

มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกคาม
เอาแล้ว ย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง
สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตน ๆ :
นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลย,
นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด;
ผู้ใดถือเอาสิ่งนั้น ๆ เป็นที่พึ่งแล้ว
ย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้.

ส่วนผู้ใด
ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นที่พึ่งแล้ว
เห็นอริยสัจทั้งสี่ ด้วยปัญญาอันถูกต้อง คือ
เห็นทุกข์,
เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์,
เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์,
และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ
ซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกข์ :
นั่นแหละคือ ที่พึ่งอันเกษม,
นั่นคือ ที่พึ่งอันสูงสุด;
ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้ว
ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวง ได้แท้.

Loading...