ไม่มีสตางค์เเต่อยากทำบุญ ทำเเบบนี้ก็ได้บุญเท่ากับคนอื่นนะ

7829
Loading...

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วิสัชนาตอบว่า…..ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ขอเจริญพร จะแยกแยะให้ท่านฟัง
ญาติโยมพุทธศาสนิกทั้งหลายไม่เข้าใจกันมาก คำว่าบุญ การไปทำบุญตักบาตร ทอดกฐินบ้าง
ทอดผ้าป่าบ้าง เอาอาหารไปถวายพระ ก็ถือว่าทำบุญ แล้วก็เอาของทั้งหลาย นำจตุปัจจัยไปถวายพระ
.
ก็ถือว่าทำบุญ เข้าใจอย่างนั้นก็ถูกต้อง แต่แยกแยะการทำบุญได้
ซึ่งมีหลายประการและมีหลายประเภท มีทั้งบุญนอกและบุญใน
ที่ถามอาตมาว่าไม่มีเงินไปทำบุญได้ไหม ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
บางคนเอาสตางค์ไป เอาปัจจัยไปถวายผ้าป่า ถวายเป็นพัน
.
แต่ได้บุญแค่ 10 บาท แต่คนไม่มีสตางค์ เอากำลังกายเอากำลังใจกำลังจิตเป็นกุศล
ไปสร้างบุญให้เกิดความสุขและก็เข้าไปในหลัก”ปัตตานุโมทนามัย
บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา” เอากำลังกายช่วยเขา เอากำลังใจช่วยเขา
……ยกตัวอย่างสมัยพุทธกาล ตาสีตาสาไปช่วยงานกฐิน เงินสตางค์เดียวก็ไม่มี
.
เพียงการอนุโมทนาก็ยังไปสวรรค์ได้ หรือไปรับพร ขอเจริญพร พี่น้องทุกคนโปรดทราบไว้
บางทีพระให้พร ยถาสัพพี อนุโมทนา บางคน ทำบุญ รับพรไม่เป็น แต่คนหนึ่งไม่ได้มาทำบุญ
ไม่ได้เอาสตางค์มาแต่ยืนตั้งใจรับพร เป็นคาถาของพระพุทธเจ้า ท่านให้เราอยู่เย็นเป็นสุข
และก็ให้เราเป็นสุข จิตใจก็รับตั้งใจรับ ก็เกิดความสุข กลับได้รับพรโดยไม่มีสตางค์ นี่ก็เป็นบุญอันหนึ่ง….
.
.ทำบุญนี่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ เช่นยกตัวอย่าง คำว่าบุญ คือ ความสุข
ไม่จำเป็นเสมอไป ที่จะต้องเอาของมาถวายพระ แต่บ้านเหนือบ้านใต้
ญาติพี่น้องที่เรียกว่าญาติธรรม เป็นญาติกันในบ้านใกล้เรือนเคียง
เขามีงานก็ไปช่วย ช่วยด้วยจิตเป็นกุศล เขาทำบุญ ทำบุญบ้าน
.
ทำบุญทอดกฐิน ทำบุญในงานศพ งานบวชนาค เราก็ไปช่วยเขา
เอากำลังกายไปช่วย เหนื่อยยาก เหนื่อยกายแล้วก็สบายใจ ก็ได้บุญ
คือความสุขที่ได้ช่วยเขา ก็เป็นบุญอันหนึ่ง เป็นบุญอันสำคัญ…….
และบุญอีกอันหนึ่ง สวดมนต์ไหว้พระ ไม่ต้องใช้สตางค์เลย
“สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน” ทั้งกินทั้งทาก็เกิดความสุขความเจริญได้
.
เกิดทำให้เงินไหลนองทองไหลมา ทำให้ร่ำรวยได้โดยไม่ต้องใช้สตางค์เลย
บางคนไม่เข้าใจ เข้าใจว่าต้องมีเงินมากๆแล้วจึงไปทำบุญในวัดวาอารามต่างๆเป็นต้น
ถ้าคนไม่มีจะทำอย่างไรได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีศีล สอนให้ปฏิบัติศีล
สอนให้ปฏิบัติธรรม สอนให้อย่าประมาท อย่างนี้ไม่ต้องใช้สตางค์ ก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญได้……

Loading...