สวดมนต์ผิดบ้างถูกบ้าง บาปหรือไม่? (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน…ตอบ)

414
Loading...

ผู้ถาม : “สอนให้เด็กสวดมนต์ภาวนาปรากฏว่าพูดผิดบ้าง ถูกบ้าง เพี้ยนบ้างเป็นการบาปหรือเปล่าเจ้าคะ…?”

หลวงพ่อ : “ไม่บาป เป็นบุญนี่มันอยู่ที่การตั้งใจ ตั้งใจเป็นกุศลใช่ไหมพูดถูกบ้างผิดบ้าง ไม่เป็นไร สำคัญตัวแรกสวดมนต์อาจจะไม่ถูกก็ได้ แต่ตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์ใช้ได้เลยมันมีตัวอย่างพระเทศน์กัน คือเป็นอย่างนี้นะนี่ไม่ใช่เรื่องบุญ เรื่องฤทธิ์อาจารย์สอนพระเจริญพระกรรมฐานภาวนาว่า

“นะโมพุทธายะ” ท่านบอกว่าภาวนาไปๆ แล้วเกิดเหาะได้ เหาะไปลงยอดเขาแห่งหนึ่ง แล้วก็ยังไม่กลับ ทีนี่ก็เกิดหิวขึ้นมาก็นึกในใจว่าจะกินอะไรหว่า ว่า “นะโมพุทธายะ” ตักหินไม่อ่อนจะกินหิน เอาหินเป็นขนมแล้วนะ

เลยว่า “นะโมพุทธาแย่ะ” พอว่า “นะโมพุทธาแยะ”หินก็อ่อนเหมือนกับวุ้น ก็ตักกินอิ่มทุกวันต่อมาวันหนึ่ง คิดถึงอาจารย์

ตอนนี้ก็ว่า “นะโมพุทธาแยะ” วันละ ๒ เวลา ลืม “นะโมพุทธายะ” เลยล่อ “นะโมพุทธาแยะ” ทุกวันพอนึกถึงอาจารย์ก็นึกถึง “นะโมพุทธาแยะ”
ก็เหาะถึงอาจารย์

พอถึงอาจารย์ก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่า“ผมภาวนา “นะโมพุทธาแย่ะ” ดีจริงๆ ครับเหาะก็ได้ เสกหินเป็นขนมก็ได้ อยากจะกินน้ำว่า
“นะโมพุทธาแยะ” ก็มีบ่อน้ำให้กิน”

Loading...

อาจารย์ฟังแล้วมันผิดนี่หว่า ก็บอก”คุณ ความจริงที่สอนไปสอนตัวผู้นะ แต่คุณว่า “นะโมพุทธาแยะ” นั่นตัวเมีย แต่ความจริงกลับเป็นตัวผู้ดีกว่า”

พอกลับมาเล่นตัวผู้เหาะไม่ได้เลย นี่มันอยู่ที่การตั้งใจ ศัพย์ว่าผิดไม่เป็นไร แต่จิตใจมันทรงธรรมใช่ไหม คือถ้าว่าผิดไปบ้างไม่เป็นไรใจเป็นอกุศลอันนี้ไม่บาปนะ เป็นบุญ”

จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๖๕ หน้า ๑๑๙ ตอบปัญหาธรรมโดยหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
———————–
ขอบคุณที่มา

Loading...