เลี้ยงหมาเลี้ยงเเมว หรือ สัตว์เลี้ยง มันเป็นด่านป้องกันนรกด่านแรก

44774
Loading...

เลี้ยงหมาแมว..ป้องกันนรก

ผู้ถาม : หลวงพ่อครับ ในขณะทำสมาธิเห็นภาพ หลวงพ่อเลี้ยงหมา เลี้ยงแมวเป็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นอย่างไร ครับ..?

หลวงพ่อฯ : ถ้าเห็นพระเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว แสดงว่า จิตเวลานั้น มีเมตตา ใช่ไหม ก็ควรทำตามนั้น ให้จิตมีเมตตา เหมือนพระเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเหมือนกัน เพราะ หมากับแมว หรือ สัตว์เลี้ยง มันเป็นด่านป้องกันนรกด่านแรก

นี่ “หลวงพ่อปาน” ท่านบอก นะ : ใครมาปล่อยก็ตาม ท่านเลี้ยงดีจริง ๆ ปลาซื้อไว้เป็นลำเรือเลย เพื่อเป็นกับข้าว หมาแมว

ฉะนั้น ความเมตตาจิต ที่เราสงเคราะห์กับมันเป็นประจำ ก็จัดเป็น “จาคานุสสติกรรมฐาน” ถ้าหากบุคคลธรรมดา ทำบาปมาจากภายนอก มาในบ้าน เห็นหมาแมว เรามีเมตตา ไอ้เมตตาตัวนี้ มันประจำใจท่าน ใช่ไหม

Loading...

ถ้าตายไป ไปถึงสำนักพระยายม เขาถามว่า : ทำบุญอะไรบ้าง ตัวนี้จะเกิดขึ้นมาก่อน เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว ให้มีความสุขทุกวัน อันนี้เขาไล่เลย ให้ไปรับผลความดีก่อน ลงนรกไม่ได้

ฉะนั้น หมากับแมว เป็นสรณะ กันนรกได้อย่างหนึ่ง ก็ต้องเปลี่ยนศัพท์ใหม่.. “สุนัขขัง สรณัง คัจฉามิ”

ผู้ถาม : แปลว่า อะไร ครับ.?

หลวงพ่อฯ : “ข้าพเจ้า ขอหมาเป็นที่พึ่ง”

ผู้ถาม : บาลีบทนี้.. เพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละครับ..!

หลวงพ่อฯ : ความจริง คำว่า “สุนัข” แปลว่า “หมา” ไม่ถูกนะ

“สุนัข” แปลว่า “เล็บงาม” ก็แปลว่า “ข้าพเจ้า ขอถึงสัตว์ผู้มีเล็บงามเป็นที่พึ่ง” เห็นไหม ถึงแม้ว่า จะเป็นสุนัข ก็ยังมีบางคนดูถูกนักหนา แต่หารู้ไม่ว่า เป็นด่านป้องกัน “นรก” ได้อย่างดีทีเดียว ถ้าเลี้ยงดูมันด้วยความเมตตา แต่ไม่ใช่เลี้ยงมาก จนเลี้ยงไม่ไหว..

( จากหนังสือ “ทุกคนอยากรู้” หน้าที่ ๑๐๑ – ๑๐๒ )

ขอบคุณที่มา
ธรรมะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ-พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อุทัยธานี

Loading...